Minták

Szokásos fajlagos mennyiségek lakás villanyszerelésénél:       
( a pontos mennyiség meghatározásához tervezés szükséges )
 
1./ Mü III. 13,5-16-os védőcső világítási áramkörök részére
 • ~6-10 m védőcső -lámpatestenként
2./ Mü III. 16-os védőcső dug.alj. áramkörök részére
 • ~8-12 m védőcső – dugaszoló aljzatonként
 • ~1-3 m védőcső -felfűzött dugaszoló aljzatonként
3./ Mü III. 16-os védőcső TV és informatikai áramkörök részére
 • ~6-12 m védőcső – RJ45 csatlakozó aljzatonként
 • ~6-12 m védőcső -TV aljzatonként
4./ MCu 1,5 mm² rézvezeték világítási áramkörök részére
 • ~4-5 m vezeték – védőcső méterenként
 • ( fekete, kék, zöld-sárga színekben, 2-1-1 arányban)
5./ MCu 2,5 mm² rézvezeték dug.alj. áramkörök részére
 • ~3-4 m vezeték – védőcső méterenként
 • ( fekete, kék, zöld-sárga színekben, 1-1-1 arányban)
6./ TV koax védőcsőbe húzva (RG 6U CA 3 x árny.réz)
 • ~1,2 m koax – védőcső méterenként
7./ Informatikai kábel védőcsőbe húzva, UTP Cat5e-RJ45 csatlakozó részére
 • ~1,2 -2,4 m kábel – védőcső méterenként
8./ Világítási kapcsoló (egysarkú, kétsarkú, csillár, váltó stb.)
 • ~1-2 db kapcsoló – helyiségenként
9./ Dugaszoló aljzat (konnektor)
 • ~0,2-0,5 db dugaszoló aljzat – lakás négyzetméterenként
10./ Tűzhely csatlakozó beépítése, villanytűzhely részére
 • ~1 db csatlakozó aljzat – konyhánként
11./ Informatikai aljzat 2xRJ45  beépítése
 • ~1 db 2xRJ45 aljzat – szobánként
12./ TV csatlakozó aljzat beépítése
 • ~1 db TV aljzat – szobánként+konyha
13./ Lámpatest (vagy lámpahely porcelán foglalattal, izzóval)
 • ~1-3 db mennyezetlámpa – helyiségenként
 • ~1-4 db falikar – helyiségenként (szoba-előszoba)
 • ~1-2 db bútorlámpa – helyiségenként (konyha-fürdőszoba)
14./ LED-es vagy halogén világítás (álmennyezetbe süllyesztett, vagy falon kívüli lámpák)
 • ~0,4-0,8 db mennyezetlámpa – helyiség négyzetméterenként
 • ( 35-50W halogén izzó teljesítmény, vagy 3-5 W  LED lámpa teljesítménnyel számolva )
15./ Lakás elosztó tábla (süllyesztett, vagy falon kívüli kivitel, 12-36 modul méretben)
 • ~1 db elosztó – lakásonként vagy szintenként

Lakás elektromos mintaterv: (álmrnnyezeti 3-5W LED lámpák, beépített teljesítmény 140W, megvilágítás 200-300 lux)

Elektromos mintaterv
I.sarkú kapcsoló
csillár kapcsoló
váltó kapcsoló
dugalj (konnektor)
több dugalj közös keretben (1..3db)
lámpa (mennyezeti vagy fali)
informatikai aljzat (RJ45)
TV aljzat
földelő
elosztó szekrény

Vállalkozási szerződés minta:

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 amely létrejött egyfelől (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszám) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másfelől B és L Építés és Világítás Kft. 2092 Budakeszi, Barackvirág utca 11/a ( cégjegyzékszám, adószám, bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszám) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a következők szerint:

 1. A megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a … épület-lakás villanyszerelési munkái elkészítését.
 2. A vállalkozó az 1. pontban megjelölt munkát a vállalkozó ajánlata és az adatszolgáltatások szerint köteles megvalósítani és átadni a megrendelőnek.
 3. A szerződés teljesítési határideje:  munkavégzés kezdete: 20xx. hónap nap.   befejezési határidő: 20xx. hónap nap.
 4. Szerződő felek a szerződés tárgyát képező munka díját:xxx Ft+ 27% áfa :xxx Ft Összesen :xxx Ft   azaz …ezer-… 00/ forint, egyösszegű átalányárban határozzák meg.
 5. A szerződés 1. pontjában megjelölt munka ellenértékét a megrendelő számla alapján fizeti meg a vállalkozónak. A vállalkozói díj kifizetése a teljesítéstől számított 8 banki napon belül, átutalással történik.
 6. A vállalkozó köteles az 1. pontban megjelölt munkát a szakmailag elvárható gondossággal, I. osztályú minőségben elvégezni.
 7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései irányadók.
 8. Alulírott szerződő felek ezt a szerződést elolvastuk, annak tartalmát közösen értelmeztük, és azt akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva írtuk alá.

Kelt:  Budakeszi,   20xx. hónap nap.  

 

Megrendelő                                                                                                          Vállalkozó

Teljesítési igazolás minta:

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Kelte:    20xx. hónap xx.

Szerződő partner megnevezése:    B és L Építés és Világítás Kft.

A szerződés tárgya:    társasház villanyszerelési munkái

A szerződés összege:xxx ,-Ft+27% ÁFA, bruttó: xxx,- Ft azaz …ezer-… forint.

A fenti szerződésben foglalt feladatok teljesítését az alábbiak szerint igazolom:

 1. A tárgyi munka I. üteme elkészült.
 2. A számla benyújtható az alábbiak szerint:
 • Összege bruttó:xxx Ft
 • Fizetés módja:     banki átutalás
 • Teljesítés határideje:    20xx. hónap xx.
 • Fizetés határideje:    20xx. hónap xx.

  

 

Vállalkozó                                                                                                          Megrendelő